De Gunkeliaanse wijsheidspsalmen tekstkritisch bekeken. Een confrontatie met de analyse van M. Dahood

Student thesis: Thesis

Abstract

MA in Biblical philology: (A text critical approach of the Gunkelian Psalms of wisdom. A discussion of the analysis of M. Dahood)
Date of Award1975
Original languageAmerican English
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University
SupervisorA. Schoors (Supervisor)

Cite this

'