"תרומת פרוייקט שיקום השכונות לשביעות הרצון מהמגורים" בשכונת הדרום בצפת.

  • Janet Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Oct 2001
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorYona Ginsberg (Supervisor) & Orly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'