תרומת ממדי ההתקשרות לשינויים בדימוי הגוף הגלוי והסמוי אצל נשים בטרימסטר השני והשלישי להריונן הראשון-מחקר אורך.

  • Mika Vigdor-Meiri

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Dec 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorEty Berant (Supervisor)

Cite this

'