תרומת מדדי ההתקשרות להתמודדות עם אירועי טרור בקרב אנשי הצלה.

  • Noam Pizem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award4 Nov 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorEty Berant (Supervisor)

Cite this

'