תרומת הביצוע לעיצוב הסגנון של ג'נר הסמאעי במוסיקה ערבית"

  • Michael Maroun

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jun 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorEitan Avitsur (Supervisor)

Cite this

'