תרומתם של תחושת קוהרנטיות, תמיכה חברתית ותחושת צמיחה אישית לתחושת הרווחה הנפשית בקרב אבות לילד/ה עם נכות פיזית.

  • Avigail Mordechai

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorLiora Findler (Supervisor)

Cite this

'