תרומתם של שיתופי פעולה אסטרטגיים להגדלת יתרונם התחרותי ולרמת ביצועיהם של חברות טכנולוגיה רפואית בישראל.

  • Yossef Srour

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Feb 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Business Administration
SupervisorShlomo Lampert (Supervisor)

Cite this

'