תרומתם של סגנון יחוס והערכת לחץ כמשתנים מתווכים בין תחושת קוהרנטיות לבין חרדה ודיכאון.

  • Galit Ben Hamou

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Jun 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorArie Cohen (Supervisor)

Cite this

'