תרגום דברי הימים: דרכיו, פרשנותו ומגמותיו

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Hebrew University of Jerusalem

Cite this

'