תפקיד כרובי הארון: מחקר השוואתי במקרא ובאיקונוגרפיה של המזרח הקדום

Translated title of the thesis: The Function of the Ark Cherubim: A Comparative Study of the Bible and Ancient Near Eastern Iconography

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Hebrew University of Jerusalem
SupervisorI. Knohl (Supervisor)

Cite this

'