תפיסת עבריינות בקרב יהודים וערבים רקע עברייני: שיפוט מוסרי של פגיעה בזולת על ידי חבר לעומת זר

  • Limor Gueta-Yehuda

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Aug 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorYuval Wolf (Supervisor)

Cite this

'