תפיסת המגבלה והדימוי העצמי קרב מתבגרים עם לקות שמיעה בהשוואת עמצם למתבגרים מקבוצת השווים ולמתבגרים עם שמיעה תקינה, בזיקה למודל השילוב )אינדיבידואלי/כתתי( וסוג הלקות )כבדי שמיעה/ חרשים(

  • Matat Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award23 Nov 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorHefziba Lifshitz (Supervisor)

Cite this

'