תפיסת אונס כפונקציה של עמדות תפקידי המין וההיכרות בין התוקף לקורבן.

  • Ofra Schneider

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Oct 2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorSarah Ben-David (Supervisor)

Cite this

'