תמיכה חברתית ומשפחתית בהקשר תרבותי כגורמים לחשיפתם של גברים הומוסקסואליים בישראל.

  • Vitaly Shveidel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorSarah Ben-David (Supervisor) & Malca Alek (Supervisor)

Cite this

'