תמורות בתחום היישוב השומרוני בא"י בתקופה הרומית-ביזאנטית.

  • Itzhak Chamitovsky

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 May 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies
SupervisorZe'Ev Safrai (Supervisor)

Cite this

'