תמונות אקספרסיוניסטיות ביצירותיה של יהודית קציר.

  • Sarah Betzer

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Aug 2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
Supervisorהלל ויס (Supervisor)

Cite this

'