תכנון ביצועי הוראה להטמעת מיומנויות המאה -21 - יצירתיות ומטה קוגניציה: הוראה מרחוק לעומת הוראה פנים אל פנים.

  • Rotem Levi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Nov 2022
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMichal Zion (Supervisor)

Cite this

'