תחרות הקניון במע"ר: "שבעת הכוכבים" מול מע"ר הרצליה.

  • Vered Mendelson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Jan 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of environment, planning and sustainability
SupervisorJoseph Shilhav (Supervisor)

Cite this

'