תזוזות פואטיות על רקע התמורות במציאות הישראלית ביצירתה של נעמי פרנקל.

  • Orna Levin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
Supervisorהלל ויס (Supervisor)

Cite this

'