תופעת כיול בהתכווציות תאי שריר הלב.

  • Shay Moshel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Jul 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Physics
SupervisorAsher Shainberg (Supervisor) & Shlomo Havlin (Supervisor)

Cite this

'