תופעות הסטרופ הרגשי בקרב ילדים החשופים לאיום מתמשך של הפגזת מרגמות.

  • Gili Zilberman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorArie Cohen (Supervisor)

Cite this

'