תובנה למחלת הנפש ותפיסת הסטיגמה העצמית בקרב הורים לילדים המתמודדים עם מחלת נפש והשפעתן על תחושת הנטל המשתפחתית

  • Adi Volanski

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jan 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'