תהליך אינטראקציה אם-פעוט בשעת קריאת ספר עלילתי בהשוואה לספר תמונות.

  • Ester Halfon

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 May 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorErik Henri Cohen (Supervisor) & Pnina Klein (Supervisor)

Cite this

'