שתיקה והשתקה עצמית בשירת זלדה כחלק מסוגיית השתיקה בשירת משים.

  • Na'ama Shalem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Apr 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorTova Cohen (Supervisor)

Cite this

'