שני פירושיו של ר' עזרא גטיניו לפירושו הארוך של ר' אברהם אבן עזרא על פרשיות הבריאה וגן העדן: הוצאה מדעית )חלקית(, ביאור וסיכום.

  • Haniel Rodeigues Garcia

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 May 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Bible
SupervisorShlomo Sela (Supervisor)

Cite this

'