"שמירת מכלול תרבותי בין יהודים קשישים ממוצא רוסי".

  • Elisheva Yosefin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorEphraim Tabory (Supervisor)

Cite this

'