שינוי ושימור בתפיסת הגירושין בחברה המוסלמית במדינת ישראל: מסורת ותמורות

  • Adam Bader

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Mar 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorHanita Brand (Supervisor), Zeev Maghen (Supervisor) & Mordechai Kedar (Supervisor)

Cite this

'