שימוש בכריית מידע לשם יצירת טיפולוגיה של כלי חרס.

  • Zachi Dvira

Student thesis: MA Thesis

Date of Award19 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies
SupervisorAren Maeir (Supervisor)

Cite this

'