שייך או לא שייך? בעיית ההגדרה של קבוצת צנחי הישוב במלחמת העולם השנייה רדך מקרה המבחן של פרץ רוזנברג.

  • Hagar Assaf

Student thesis: MA Thesis

Date of Award14 Feb 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorJudy Baumel Schwartz (Supervisor)

Cite this

'