שיחזור הכרוניקה המשוקעת בספר מלכים לאור כרוניקות מסופוטמיות.

  • Yosi Baruchi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award19 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorYigal Levin (Supervisor), Michael Avioz (Supervisor) & Hanan Eshel (Supervisor)

Cite this

'