שאלות מדומות בספר בראשית, בספר שמות ובספר שופטים

  • Meir Israel

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorZohar Livnat (Supervisor)

Cite this

'