ר' דוד ניטאטו והקהילה הספרדית-פורטוגזית בלונדון בתחילת המאה ה-81.

  • Edna Assis

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Aug 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorMoises Orfali (Supervisor)

Cite this

'