ר' דוד די-סילוה, רופא בירושלים במאה 81, ע"פ חיבורו "פרי הדס".

  • Yoav Hagbi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award17 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorZohar Amar (Supervisor)

Cite this

'