רב סגנוניות במחזות הזמר של אנדרו לויד וובר וטים רייס, ומשמעותה הסמיוטית.

  • Ella Shechter

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Feb 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorMarina Ritzarev (Supervisor)

Cite this

'