ראשיתו של החינוך העברי-הדתי בארץ ישראל.

  • Ruth Peles

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Feb 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorRaphael Aaronson (Supervisor)

Cite this

'