קשר בין הרקע האישי, מוטיבציה ומסוגלות עצמית לבין הישגים לימודיים בהבנת הנקרא ושאיפות לימודיות בקרב נוער יוצא אתיופיה.

  • Shashita Abetew

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Jul 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorNava Maslovaty (Supervisor)

Cite this

'