קידום שפה ואוריינות באמצעות ספר דיגיטלי בקרב ילדים דוברי ערבית בסיכון ללקות למידה הדוברים דיאלקט אחד או שניים

  • Abeer Abu Akel

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2021
Original languageHebrew
SupervisorAdina Shamir (Supervisor) & Sigal Eden (Supervisor)

Cite this

'