קידום ניצני כתיבה בעקבות פעילות עם ספר אלקטרוני עם וללא תיווך מבוגר בקרב ילדי גן ממיצב נמוך.

  • Aivant Arviv

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Apr 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorOfra Korat (Supervisor)

Cite this

'