קונטרס שעות עניים )שועת עניים( בלאדינו )איזמיר 7481(: עיון ז'אנרי ותמטי בקורותיו של פילוג חברתי פנים-קהילתי ובוטויו בשני שירי קופלאס ספרדיים-יהודיים.

  • Rachel Wolf

Student thesis: MA Thesis

Date of Award12 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorShmuel Refael (Vivante) (Supervisor)

Cite this

'