קווים לדמותו ותורתו של עולא בר ישראל

  • Lital Roth

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 Jan 2018
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorPinchas Hayman (Supervisor)

Cite this

'