צמחים בספר בראשית בראי התרגומים לערבית-יהודית מוגרבית.

  • Hadar Perry

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Oct 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
Supervisorדויד דורון (Supervisor)

Cite this

'