ציפוי ננוחלקיקי מתכת על גבי גרגירים וספירות של פולי )מתיל מתאקרילאט( בעזרת קרינת אולטרה-סאונד.

  • Anna Kotlyar

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAharon Gedanken (Supervisor)

Cite this

'