ציבענים באריגים ממואה: ההיבט הכימי וההיסטורי

  • Naama Sukenik

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Oct 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorZohar Amar (Supervisor) & David Iluz (Supervisor)

Cite this

'