צורות ההתמודדות והרגשות העומס אצל המטפלים העיקריים באנשים קשישים המתגוררים בקהילה לאחר אירוע מוחי, כפונקציה של ה LDA שלהם ןמצבם הקוגניטיבי.

  • Ira Anner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award25 Nov 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorShlomo Kravetz (Supervisor)

Cite this

'