פתוח קתודות לסוללות נטענות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה המבוססות על פולימרים מוליכי חשמל וצמדי חמצון חזור

Translated title of the thesis: Open Cathodes for rechargeable batteries with high energy density based on electrically conductive polymers and oxidation couples Back
  • Iris Ovadya-Haas

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award23 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAharon Gedanken (Supervisor)

Cite this

'