פרקטיקת ביוש נאשם מחוץ לכותלי בית המשפט: בחינתה כשיקול ענישה בגזר הדין

  • Dana moria Kahlon

Student thesis: MA Thesis

Date of Award23 Oct 2022
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Law
SupervisorManal Totry-Jubran (Supervisor)

Cite this

'