פרופיל מושבי חוף הכרמל: חקלאות וריבוי תעסוקות.

  • Ester Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Nov 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of environment, planning and sustainability
SupervisorMichael Sofer (Supervisor)

Cite this

'