פיתוח מודל לתכנון פריסה ופינוי אופטימאליים של מתקן המיועד לפינוי בזמן קצוב.

  • Amir Laor

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Social & Health Sciences
SupervisorYuval Hadas (Supervisor)

Cite this

'