פיתוח הכרה חברתית והנכונות לחברות בקרב תלמידי כיתות ה' באמצעות תוכנית לימודים על הקהילה יוצאת אתיופיה.

  • Nava Shafrir

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Jan 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorNava Maslovaty (Supervisor)

Cite this

'