פינוי מזרם הדם וקליטה ברקמות של אנטיגנים מסיסים וחלקיקים בדגים: השפעה של עקה וחיסון ספציפי.

  • Michal Ginzburg

Student thesis: MA Thesis

Date of Award24 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorRami Avtalion (Supervisor)

Cite this

'